پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

نقش مشاورین جذب سرمایه رتیبا در هموار کردن مسیر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها


جذب سرمایه (Fundraising) به طور کلی به معنای جذب بودجه و سرمایه به منظور ادامه حیات کسب‌وکار است.


منبع


منتشر شده

در

,

توسط