پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

در ستایش مناظر زیبای کوهستانی آلپ


دوس کیناس و شریکش همواره در حال ماجراجویی در کوه‌ها هستند. آن‌ها هیچوقت فراموش نمی‌کنند از زیباترین مناظر کوهستانی‌ای که می‌بینند، عکس بگیرند.


منبع


منتشر شده

در

,

توسط