پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

درک ما از زمان تحت‌تاثیر ضربان قلب‌مان قرار دارد


مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که شک چندین‌ساله‌ی محققان بی‌دلیل نبوده است و قلب، نقش بسیار مهمی روی درک ما از گذر زمان ایفا می‌کند.


منبع


منتشر شده

در

, ,

توسط