پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

مشخص شدن آخرین فیلم کوئنتین تارانتینو با نام The Movie Critic

مشخص شدن آخرین فیلم کوئنتین تارانتینو با نام The Movie Critic

سرانجام مشخص شد که فیلم The Movie Critic قرار است آخرین فیلمی باشد که کوئنتین تارانتینو وظیفه کارگردانی آن را بر عهده خواهد داشت.

منبع


منتشر شده

در

,

توسط