پایگاه اینترنتی فناوری اطلاعات ایران

مشاهده کل اخبار فناوری در یک نگاه!

فروش Hogwarts Legacy از مجموع فروش الدن رینگ در انگلستان گذر کرد

فروش Hogwarts Legacy از مجموع فروش الدن رینگ در انگلستان گذر کرد

فروش بازی Hogwarts Legacy به همین سرعت از کل فروش الدن رینگ در کشور انگلستان گذر کرده است.

منبع


توسط