سازمان رقابت و بازار بریتانیا (CMA) تغییراتی را در iOS به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اقدامات ضدرقابتی اپل پیشنهاد می کند. در پاسخ، اپل در حال مبارزه است و ادعا می کند که تغییرات پیشنهادی iOS را به یک “کلون اندروید” تبدیل می کند. CMA بر استفاده اجباری از WebKit برای همه مرورگرهای […]

منبع