تلگرام با انتشار متنی در فضای مجازی و اشاره به ۹ خطا در مقاله وایرد، به ادعاهای مربوط به امنیت پایین پیام‌رسان خود پاسخ داد.


منبع