خرید استودیو کوانتیک‌ دریم توسط NetEase با قیمت ۱۰۰ میلیون یورو

گزارش‌های منتشر شده جدید، مبلغ قرارداد خرید استودیوی کوانتیک دریم توسط شرکت NetEase را فاش می‌کند.

منبع