بحران میانسالی باب ادنکیرک در اولین تریلر سریال Lucky Hank | اعلام تاریخ پخش

شبکه AMC اولین تریلر سریال Lucky Hank با بازی باب ادنکیرک را منتشر کرده که در پایان تاریخ شروع پخش این سریال مشخص شده است.

منبع