چندین تولید کننده تلویزیون های هوشمند به دلیل عملکردشان در نمایش تبلیغات هنگام روشن بودن تلویزیون، که به تبلیغات بوت معروف است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این تبلیغات می تواند خسته کننده باشد زیرا فعال شدن تلویزیون را کند کرده و تجربه کاربر را مختل می کند. آنها به عنوان یک تاکتیک درآمدزا برای […]

منبع