علامت Cr روی تصاویر
ادوبی و چند شرکت دیگر علامت Cr را برای مشخص کردن تصاویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی معرفی کردند. از آن‌جا که این‌روزها شاهد محتوای نادرست و گاهاً بی‌کیفیت هوش مصنوعی در فضای مجازی هستیم، تشخیص این محتواها یکی از نگرانی‌های اصلی کاربران است. حالا برای رفع این نگرانی‌ها، ادوبی و سایر شرکت‌ها از علامت […]

منبع