بررسی ژنوم بیش از ۳۳۵ هزار نفر نشان می‌دهد که برخی از افراد احتمالاً به دلایل ژنتیکی بیشتری به گیاهخوارشدن تمایل دارند.


منبع