مطالعه‌ای ادعا می‌کند که اضافه‌شدن هوش مصنوعی به گوگل، مصرف سالانه‌ی برق این موتور جست‌و‌جو را با مصرف برق کشور ایرلند هم‌سطح می‌کند.


منبع