مجموعه‌ای شامل ۱۷ عنصر از جدول تناوبی که کاربرد زیادی در صنایع فناوری و انرژی دارند،‌ کمیاب‌ترین فلزهای روی زمین محسوب می‌شوند. دلیل این کمیابی چیست؟


منبع