براساس پیش‌بینی StanChart، ارزش هر واحد توکن اتر (ٍETH) می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ افزایش درخورتوجهی یابد.


منبع