حساب کاربری مرموزی که ادعا می‌کند خالق بیت کوین است، قصد دارد هویت خود را فاش کند.


منبع