درجه سنی فیلم جدید هانگر گیمز مشخص شد

درجه سنی فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes باتوجه‌به محتوای شدیدا خشونت‌آمیز و آزاردهنده مشخص شد.

منبع