تین کلاینت و زیرو کلاینت هر دو از دستگاه های قابل اطمینانی هستند که برای سرویس های مبتنی بر VDI طراحی شده اند. می توان گفت به طورکلی این دو دستگاه برای انجام پردازش روی سرور طراحی شده است. اما دارای تفاوت های خاصی با یکدیگر می باشند. در این مقاله به معرفی تین کلاینت […]

منبع