مشخص شدن نویسنده و کارگردان سریال انیمیشنی Tiana دیزنی پلاس

نویسنده و کارگردان انیمیشن Tiana، سریال انیمیشنی جدید پلتفرم دیزنی پلاس توسط این شرکت انتخاب شده است.

منبع