بسیاری از مردم گمان می‌کنند که صدای آن‌ها در حمام بسیار بهتر از مواقع دیگر است. محققان چند دلیل علمی ساده و قابل‌فهم برای این برداشت عنوان می‌کنند.


منبع