براساس گفته‌ی اپل، به‌روزرسانی iOS 16.7.1 باگ‌های امنیتی مهمی را برطرف می‌کند و نصب آن به همه‌ی کاربران پیشنهاد می‌شود.


منبع