اگرچه همیشه عادت کرده‌ایم که پلیس‌ها مجرم‌ها را ردیابی کنند و گیر بیندازند، اکنون هکرها راهی برای ردیابی پلیس‌ها یافته‌اند.


منبع