آخر هفته چه فیلمی ببینیم؟ | از انیمه ۵ سانتی متر در ثانیه تا ترانزیت

در شماره ۳۱۱ام از مجموعه مقالات آخر «هفته چه فیلمی ببینیم؟» با یکدیگر به تماشای ترانزیت، ۵ سانتی‌متر در ثانیه و سکوت بزرگ خواهیم نشست. با این مقاله همراه زومجی باشید.

منبع