روند افت درآمد سامسونگ همچنان ادامه دارد و احتمالاً سود این شرکت در سه‌ماهه‌ی اخیر ۸۰ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ بوده است.


منبع