مشاور ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد مشکل امریه شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقطع کارشناسی ظرف ده روز بررسی و برطرف می‌شود.


منبع