آیا چرنوبیل که زمانی نماد وحشتناک‌ترین فاجعه‌ی زیست‌محیطی تاریخ بود، می‌تواند به نیروگاه بادی و نمادی از انرژی پاک تبدیل شود؟


منبع