بین استان‌های کشور اهالی کرمانشاه، البرز و همدان و بین شهرها هشتگرد،‌ گلبهار و رباط‌کریم بیشتر از هر جای دیگری در دیوار آگهی دوچرخه منتشر کرده‌اند.


منبع