موج دوم کوچ سرمایه‌گذاران داخلی صنعت استخراج رمزارز به سمت عمان،امارات و قطر آغاز شده است. قانون‌گذاری و تعرفه‌گذاری غلط در این حوزه باعث چالش می‌شود.


منبع