توانگر در نامه‌ای به مخبر نوشت مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رانت‌های احتمالی و شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه را بررسی خواهد کرد.


منبع