طبق گزارشی جدید کاربران در کشورهای غیر از چین همچنان MIUI را روی گوشی خود دریافت خواهند کرد و MiOS جدید مختص کاربران چینی خواهد بود.


منبع