سامسونگ با انتشار تبلیغ ویدیویی جدید، نشان می‌دهد حباب‌های سبز و آبی می‌خواهند با هم باشند و در این بخش طرف گوگل را گرفت.


منبع