یکی از مقام‌های ارشد دولت آلمان ضمن ابراز نگرانی گفته است که احتمالاً هوش مصنوعی به بزرگان صنعت فناوری برای تحکیم جایگاهشان کمک خواهد کرد.


منبع