روزانه در ایران حدود ۲ میلیون مرسوله پستی یا خرده‌بار جابه‌جا می‌شود که از این میزان بیش از ۳۰ درصد متعلق به خریدهای اینترنتی است.


منبع