استقبال عالی از قسمت اول فصل دوم سریال Loki

قسمت اول فصل دوم سریال Loki شروع قدرتمندی را داشته و دومین افتتاحیه بزرگ یک سریال شبکه دیزنی پلاس را در سه روز اول پخش تجربه کرده است.

منبع