محققان می‌گویند گذرگاه ناهموار دره‌ی کافتی اردن امروزی، زمانی سرسبز بوده و احتمالاً تنها مسیر خروج انسان از آفریقا به سمت اوراسیا محسوب می‌شده است.


منبع