اغلب افراد معمولا فقط بخشی از رویاهای خود را به یاد می‌آورند و قسمت اعظم آن را فراموش می‌کنند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟


منبع