براساس ادعای مؤسسه‌ای تحقیقاتی،‌ اپل می‌خواهد نمایشگر اولد را به تبلت‌های آیپد مینی و آیپد ایر اضافه کند.


منبع