ورود جدی زومیت به لوازم خانگی در بخش محصولات

زومیت به‌تازگی لیست کاملی از قیمت و امکانات لوازم خانگی را به همراه امکان مقایسه به بخش محصولات اضافه کرده است. 

منبع