مرسولات پستی
روزانه در ایران حدود ۲ میلیون مرسوله پستی یا خرده بار جابه‌جا می‌شود که از این میزان حدود ۹۰۰ هزار بسته توسط شرکت‌های پستی و مابقی توسط روش‌‌های دیگر جابه‌جا می‌شود. از این مقدار بیش از ۳۰ درصد متعلق به خریدهای اینترنتی است.

منبع