تام هنکس پس از انتشار تبلیغی که با هوش مصنوعی چهره او را شبیه‌سازی کرده بود، با انتشار پستی در اینستاگرام، به طرفداران خود هشدار داد.


منبع