طبق گزارشی جدید گوشی تاشدنی Magic Vs2 آنر ضخامت کمتری نسبت‌ به Magic V2 خواهد داشت و با قیمت کمتر روانه‌ی بازار خواهد شد.


منبع