رنگ بندی کابل شبکه
کابل شبکه یک کابل الکترونیکی است که برای اتصال دستگاه‌های شبکه به یکدیگر استفاده می‌شود. کابل شبکه از هشت رشته سیم تشکیل شده است که به صورت جفت به هم تابیده شده‌اند. این سیم‌ها در یک غلاف پلاستیکی قرار دارند و یک کانکتور در هر دو انتهای کابل وجود دارد. با خرید کابل شبکه از […]

منبع