مدس میکلسن فیلمنامه فیلم کازینو رویال را در هواپیما گم کرده بود

مدس میکلسن، فیلم‌نامه فیلم کازینو رویال را در هواپیما گم کرده بود و هیچ یک از فیلم های جیمز باند را تا آن زمان ندیده بوده است.

منبع