خارش بدن در شب مشکلی آزاردهنده است که می‌تواند خواب را از چشم شما بگیرد. خارش بدن علت‌های مختلفی دارد و درمان‌هایی برای آن وجود دارد.


منبع