گیرمو دل تورو: تام کروز نزدیک بود در فیلم Pacific Rim بازی کند

گیرمو دل تورو در مصاحبه اخیر خودش گفت که تام کروز قرار بود در فیلم Pacific Rim بازی کند، اما درنهایت این اتفاق رخ نداد.

منبع