منابع آگاه می‌گویند متا در سال ۲۰۲۵ عینک هوشمند جدیدی عرضه می‌کند که نمونه‌ی آن را فقط در فیلم‌های علمی‌تخیلی دیده‌ایم.


منبع