به گزارش روابط عمومی دومین دوره نمایشگاه ایران ایتکس (IRAN ITEX 2023) با همکاری گروه فناوری اطلاعات شریف (“Sharif ICT Group”) و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری دومین دوره نمایشگاه ایران ایتکس (کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات) است. این […]

منبع