نقد فیلم مادر خوب (The Good Mother) | جدالی خانوادگی

مادر خوب «The Good Mother» فیلمی جنایی است که در بستر روابط خانوادگی اتفاق می‌افتد و با استفاده از خصوصیات ژانر حرکت می‌کند. با نقد این فیلم همراه زومجی باشید.

منبع