پژوهش جدیدی نشان داده است سلول‌های سازنده عروق خونی با نورون‌ها همکاری می‌کنند تا در مغز موش خاطرات طولانی‌مدت را ایجاد کنند.


منبع