سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، ماه آینده به‌همراه اندی رابین، یکی از خالقان اندروید، در دادگاه اپیک گیمز حضور پیدا می‌کند.


منبع